24/7 Stormschade oplossen

Storm en harde windstoten komen ook in Brabant en Limburg regelmatig voor. Omgewaaide bomen en afgebroken takken zorgen dan voor veel overlast als ze op auto’s, huizen of wegen belanden. Bomenrooijerij Mark Zaal uit Tilburg heeft een 24-uurs-service voor het opruimen van door storm gevelde bomen. Met onze mankracht en ons materieel kunnen wij bomen, grote takken en stronken deskundig en snel verwijderen, met oog voor beperking van de schade.


Nog te redden of niet?

Als wij denken dat een boom nog te redden is, zetten we alles op alles. Maar wij verankeren geen (half) ontwortelde bomen, omdat deze op de langere duur geen overlevingskans hebben.