En dan is de boom om, maar zit u nog wel met de stronk en de wortels. Van die stronk wilt u misschien ook af en bij grotere bomen kunnen de wortels het bewerken van de grond nog lang lastig maken. Bomenrooijerij Mark Zaal verwijdert boomstronken en boomwortels met een freesmachine (stobben frezen) of gewoon uitgraven. Ook bij dit ‘sloopwerk’ houden wij de omringende tuin en bestrating zoveel mogelijk intact en ruimen we alles achteraf netjes op.